Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...

Cung cấp phần mềm bảo mật, kiến thức bảo mật, an toàn công nghệ thông tin, nghiên cứu và phân tích lỗ hổng bảo mật, malware...

New Bảng tin

Cập nhập 04/08/2017:Một bản cập nhập cho Cerber ransomware cho phép nó để thu thập và ăn cắp dữ liệu từ máy tính của nạn nhân, tương tự như một infostealer, cụ thể là ăn cắp mật khẩu được lưu trữ của trình duyệt Internet Explorer, Google Chrome và Mozilla...
Cập nhập 26/06/2017:Với giá trị gia tăng bitcoin trong những tuần gần đây và khoản thanh toán tiền chuộc trị giá hơn 1 triệu USD được trả bởi công ty lưu trữ web Nayana đã gây ra những vụ tống tiền Bitcoint mới với các cuộc tấn công DDoS tại Hàn...
28/11/2017:     "Các lỗ hổng này vẫn chưa được vá tại điểm bài viết này. Chúng tôi đã làm việc với Symantec để thử và giúp họ sửa lỗi này kể từ lần tiết lộ đầu tiên của chúng tôi vào tháng 7 năm 2017, tuy nhiên không có bản vá nào...