Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...

Cung cấp phần mềm bảo mật, kiến thức bảo mật, an toàn công nghệ thông tin, nghiên cứu và phân tích lỗ hổng bảo mật, malware...

New Bảng tin

Cập nhập 02/11/2017:                Bảng so sánh giữa Bad Rabbit và NotPetya:                Cập nhập 28/10/2017:          Các chuyên gia bảo mật phân tích và đưa ra nhận định: Bad Rabbit và NotPetya do cùng 01 nhóm tin tặc gây ra, do cả Bad Rabbit và NotPetya đều sử dụng mã DiskCryptor để...
Vào đầu tháng 11/2017, Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một loại ransomware mới có tên là qkG với khả năng tự sao chép và nhắm mục tiêu các tài liệu Office để mã hoá và lây nhiễm vào mẫu tài liệu mặc định của Word...
Một dịch vụ Ransomware-as-a-Service mới đã có mặt trên Dark Web, có tên là FrozrLock, chỉ có giá 220 đô la và được quảng cáo dưới tiêu đề "công cụ bảo mật tuyệt vời để mã hóa hầu hết các tệp của bạn trong vài phút".  FileFrozr hay còn gọi là...