Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...

Cung cấp phần mềm bảo mật, kiến thức bảo mật, an toàn công nghệ thông tin, nghiên cứu và phân tích lỗ hổng bảo mật, malware...

New Bảng tin

Cập nhập ngày 20/04/2017:- Biến thể mới của Karmen được tìm thấy bởi SenseCy với tên gọi Mordor (mã hóa file mở rộng ".mordor"), Tỷ lệ phát hiện Mordor Ransomware trên VirusTotal: goo.gl/g4Hk81- Biến thể mới HiddenTearMordor dựa trên lỗi truy vấn CVE2017-0199 của Microsoft Windows, Tỷ lệ phát hiện HiddenTearMordor và Exploit-CVE2017-0199 trên VirusTotal: goo.gl/1dlXvO & goo.gl/bg2tKx Bài viết ngày 18/04/2017: Công ty bảo mật Recorded Future...
  Ngày Tên ransomware Mẫu trên VirusTotal Ghi chú 31/12/2017 Pulpy https://goo.gl/j597G8 https://goo.gl/qYChJh     30/12/2017 TastyLock https://goo.gl/gLpNY8 #CryptoMix 29/12/2017 MadBit https://goo.gl/TY6Yqi   28/12/2017 Bitcoin 2.5 https://goo.gl/enMWi9   27/12/2017 Razy (.razy) https://goo.gl/dZftiQ #Korea File-Locker 25/12/2017 Genobot https://goo.gl/9YqXVP https://goo.gl/cALJTf #HiddenTear 22/12/2017 GlobeImposter (.DOC) https://goo.gl/oLqxpc   21/12/2017 File-Locker (.locked) https://goo.gl/ZwtYtk   20/12/2017...
Avast Endpoint Protection Plus cung cấp khả năng bảo mật mạnh mẽ cho tất cả các máy tính điểm cuối - bao gồm cả bảo vệ tường lửa và chống thư rác để bảo vệ mạng liên kết của bạn được an toàn và bạn không cần phải trả thêm bất cứ...