Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...

Cung cấp phần mềm bảo mật, kiến thức bảo mật, an toàn công nghệ thông tin, nghiên cứu và phân tích lỗ hổng bảo mật, malware...

New Bảng tin

 Ngày Tên ransomware + VirusTotal Ghi chú 09/07/2019 Cigarboom ransomware #Extension: .CROWN #Email: [email protected] #Ransom note: HOW TO DECRYPT FILES.txt 08/07/2019 ExpBoot ransomware #Extension: .ExpBoot #Email: [email protected], [email protected]   Save ransomware #Dharma #Extension: [[email protected]].save #Email: [email protected] 07/07/2019 Php ransomware #Dharma #Extension: .php #Email: [email protected] Dqb ransomware #Dharma #Extension: .dqb #Email:...
Ngày TỔNG QUAN BẢO MẬT VÀ GIẢI MÃ RANSOMWARE NĂM 2017 02/02/2017 Avast phát hành 03 công cụ giải mã Ransomware HiddenTear, Jigsaw và Stampado. 1. HiddenTear: HiddenTear là một ransomware có nguồn mở đầu tiên được lưu trữ trên GitHub xuất hiện từ tháng 8 năm 2015. Hiện nay đã có hàng trăm...
  Ngày Tổng quan về mã độc đào tiền mã hóa (tiền ảo) Ghi chú 22/06/2018 Avira là công ty bảo mật mạng đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Bitcoin Cash từ BitPay (Một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử kỹ thuật...